Historien

Välkommen till Slöjdföreningen Månsken


Modéerska huset är ett kulturmärkt köpmannahus från 1700-talet och Mönsterås äldsta trähus. Handelsgården är ett mycket väl bevarat exempel på hur en handelsgård kunde se ut på 1800-talet.

I huset finns fortfarande många detaljer, som minner om dess långa historia, bland annat kakelugnar från trakten, äldre dörrar och en bevarad bodkammare.

Modeerska handelsgården är ett byggnadsminne som ligger på Storgatan i Mönsterås, Mönsterås kommun.

Det är en handelsgård från perioden 1748-1778, och Mönsterås äldsta bevarade trähus.

Det består av en huvudbyggnad med handelsbod, två bostadslägenheter och en brygghuslänga.

Copyright © 2013-2017

Föreningen Månsken                           

E-post. webbmaster@maansken.se